Seuran toiminta-ajatus

Tavoitteenamme on tarjota kaikille mahdollisuus liikunnan harrastamiseen ja karaten oppimiseen. Meille on tärkeää, että raha ei muodostu esteeksi harrastamiselle. Tästä syystä seuramme toiminta on osallistujilleen maksutonta. 

Haluamme tukea eri ikäryhmien toimimista yhdessä luontevasti. Koemme, että tällä tavoin kukin yksilö saa parhaan hyödyn tavoitellessaan oman itsensä kehittämistä. Haluamme toiminnallamme myös edistää perheiden yhteisen harrastamisen mahdollisuutta, mikä mahdollistuu eri ikäisistä koostuvia harjoitusryhmiä käyttämällä. 

Harjoituksissa pyrimme kehittämään harrastajien oman kehon hallintaa, liikunnallisia perustaitoja, itsepuolustustaitoja, liikkuvuutta sekä oman kehon asettamien rajoitteiden ja mahdollisuuksien tunnistamista. Karateharjoituksissa haluamme opettaa myös ryhmässä toimimista, sääntöjen noudattamista sekä parhaansa yrittämistä kaikissa tilanteissa. Pidämme tärkeänä toisten ihmisten kunnioittamista, mikä on pohjana kaikenlaiseen erilaisuuden hyväksymiseen. 

Pyrimme toteuttamaan harjoituksia, joissa harrastajat kokevat iloisia liikunnallisia hetkiä, huomaavat kehittyvänsä, saavat riittävästi haastetta ja pääsevät keskittymään täysillä senhetkiseen tekemiseen.