Uudenmaan Shotokan Karate – Do ry:n toiminta

Historiaa

Seura aloitti 23.03.1999 ja on toiminut siitä lähtien keskeytyksettä  Uudellamaalla.

 

Toiminta oli tuolloin pienimuotoista ja alkoi 5 oppilaan osallistumisella, kunnes valmentajana toimiva Erkki Takala ryhtyi tekemään seuraa tunnetuksi.

 

Osallistuminen on koko historian ajan ollut lapsille maksutonta, ei kausi- eikä kurssimaksuja. Osallistuminen on ilmaista, jotta kaikki halukkaat voisivat harrastaa, eikä raha koituisi esteeksi liikunnalle ja yhdessäololle.

 

Seura on The World Shotokan Karate-Do Federation (W.S.K.F. ) jäsenseura.

Rekisteröinti

Rekisteröinti-ilmoitus jätettiin patentti- ja rekisterihallitukseen 25.01.2001, Tuusulan Shotokan Karate-Do ry:n nimiin. 

Nimenmuutos ilmoitus jätettiin Patentti- ja Rekisterihallitukselle 18.04.2005  nimelle Uudenmaan Shotokan Karate-Do ry

 

Nimen muutos hyväksyttiin 01.06.2005

Säännöt

Sääntöinä heti yhdistyksen perustamisesta lähtien on ollut DOJO KUN perinne.

- Etsi luonteen täydellisyyttä

- Ole uskollinen

- Yritä

- Kunnioita toista

- Pidättäydy väkivaltaisesta käyttäytymisestä

Tavoitteitamme

Nuorten keskuudessa tavoitteitamme ovat päihteettömyyden korostaminen, joka tulee ensisijaisesti nuorille esimerkin kautta.

 

Tuemme heitä oma-aloitteisuutteen, sekä yhteistyöhön eri ikäryhmien kanssa. Tällainen toiminta kasvattaa yksilön vastuullisuutta ja henkilön vapaaehtoista itsensä kehittämistä elämänkaaressa.

 

Korostamme harrastuksessa nuorten tasavertaisuutta, sekä yksilön koskemattomuutta. Tuemme heidän omaa osaamista ja kannustamme positiiviseen yhdessäoloon ja erilaisuuden kunnioittamiseen.

 

Pyrimme kannustamaan lapsia: oman kehon hallintaan, itsepuolustustaitojen kehittämiseen, sekä suurissa ryhmissä toimimiseen, ryhmät eivät rajoita eri-ikäisten lasten ja nuorten vuorovaikutustoimintaa.

 

Koemme myös tärkeäksi: syrjäytymisen estämisen, (koulu) kiusaamisen ennalta ehkäisyn, ihmisarvojen ja eri kulttuurien hyväksymisen. Perinteiden kunnioittamisen ja niiden vaalimisen. Sekä sääntöjen noudattamisen, mutta tärkeintä on antaa eväät iloiseen liikuntaan, joka pulppuaa lapsesta itsestään.

Toteutus

Harjoituskertojen määrä vaihtelee vuosittain salivuorojaon mukaan. Kulloinkin voimassa olevat harjoitusajat ilmoitetaan harjoitusajat-sivulla.

 

Harjoitukset toteutetaan ohjatusti kouluttajan suunnitelman mukaisesti.